DGS Konuları

Ankara DGS Kursu

dgs özel ders verenlerDGS Konuları

Üniversiteyi açık öğretimden veya örgün olarak ön lisans programında okuyup bitirmiş olanlar alanlarıyla ilgili fakülte okumak istediklerinde Dikey Geçiş Sınavı’na girmeleri gerekir. İki yıllık ön lisans kazanmış olup alanını çok sevdiği için devam ettirmek isteyenler olabilir. ÖSYM, 2 yıllık mezun olanlara DGS ile 4 yıllık fakülte mezunu olma hakkı vermektedir. DGS konuları, üniversiteye giriş sınavından daha az kapsamlı olduğundan büyük bir şans olarak görülmektedir.

Ön lisansını bitirdikten sonra tekrar üniversite sınavına hazırlanıp lisans eğitimine devam etmek zorlayıcıdır. Konular az kapsamlı olduğundan DGS konularına nasıl çalışılır? hususuna dikkat edenler alanlarıyla ilgili güzel bir üniversitede okuma şansını elde ederler. Kursumuz öğretmenleri sadece ders anlatmakla kalmayıp nasıl ders çalışılacağına dair bilgiler de vermektedir.

DGS Sözel Testi Konuları

Dikey Geçiş Sınavı’nda sözel ve sayısal olmak üzere iki alan bulunmaktadır. DGS konu dağılımı bu iki alan üzerinde gerçekleşmektedir. Sözel alandaki sorular Türkçe dersi ve sözel mantığı üzerinedir. Sözel DGS konuları şunlardır:

  • Türkçe konuları: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragraf, noktalama işaretleri, yapı bilgisi, ses bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi, yazım kuralları ve anlatım bozukluklarıdır.
  • Sözel mantığı konuları: Sıralama soruları, tablo çizimi gerektiren sorular, gruplandırma soruları, olasılık soruları, yön soruları, şekil verilen veya çizilen sorular, şema çizdiren sorular, şifreleme sorularıdır.

Türkçe ana dilimiz olmasına rağmen kuralları uygulamaya gelince en fazla hatanın yapıldığı derstir. Öğretmenlerimizin soru çözümleri ile ilgili verdikleri ipuçları dikkate alınmalıdır.

DGS Sayısal Testi Konuları

Sayısal DGS konuları içinde Matematik, Geometri ve Sayısal mantığı soruları yer alır. Sayısal konuları:

  • Matematik: Sayılar, Rasyonel sayılar ve ondalık kesirler, Sayı sistemleri ve basamak kavramı, asal çarpanlar ve tam bölen sayısı, bölme ve bölünebilme kuralları, faktöriyel, obeb, okek, taban aritmetiği, denklem çözme, basit eşitsizlikler ve sıralama, mutlak değer, üslü sayılar,karekök, çarpanlara ayırma, oran ve orantı, sayı, sayfa, saat, karışım, faiz, hız, işçi-havuz, yaş, yüzde, kar-zarar ve kesir problemleri, kümeler, fonksiyonlar, işlem, modüler aritmetik, permütasyon kombinasyon, olasılıktır.
  • Sayısal Mantık: Verilen bir kurala bağlı sorulan sorular gibi mantıkla ilgili sorular bulunur.
  • Geometri: Açılar, açı kenar bağıntıları, dik üçgen, açıortay, kenarortay, özel üçgenler, üçgenler, çokgenler, dörtgenler, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, deltoid, çemberde açı, uzunluk, dairede alan, analitik geometri, katı cisimler DGS kursu konularımızdır.